mijn praktijkruimte, link naar 'Home'  
 
   
     
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
 
 1. Hoe kies ik een goede therapeut?
  Op de site van De Kern in Sint Niklaas vind je heel goede uitleg over "Wat is therapie", "Hoe een therapeut kiezen" en "Vuistregels voor de cliënt". Een aanrader! Voor wie vlot engels leest is er ook een interessanta faq op de website van Alice Miller over 'How to find the right therapist'.

  Concrete links naar I.V.-therapeuten en therapeuten-zoekpagina's.

 2. Wordt therapie terugbetaald via het ziekenfonds?
  Psychotherapie voor volwassenen wordt in BelgiŽ niet vergoed door het ziekenfonds, maar daar kan je aan ontsnappen door in therapie te gaan bij een huisarts of psychiater die ook therapeut is. Nummers vind je onder "Dokters in de geneeskunde" in de witte gids. Een dokter kan ook geneesmiddelen zoals anti-depressiva en angstremmers voorschrijven.

  Ook in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg kan je terecht wanneer je weinig geld hebt. Ze werken aan een goedkoop tarief, maar daar heb je wel vaker een wachtperiode.

  Het onafhankelijk ziekenfonds Partena voorziet een terugbetaling bij psychotherapie voor jongeren tot 18 jaar. Partena betaalt 20Ä per sessie terug, met een maximum van 6 sessies per jaar. De cliŽnt moet een aanvraagformulier downloaden op www.partena.be en laten invullen door de therapeut.

 3. Is er een wachtperiode?
  In mijn praktijk kan ik U doorgaans na ongeveer drie weken verder helpen indien U zich alleen maar 's avonds kan vrijmaken. Wanneer U ook overdag kan komen, kan ik U meestal na 1 week, maximaal na 2 weken een afspraak aanbieden.

 4. Hoe verloopt relatietherapie: komen we samen of elk apart?
  Ik zie mensen in het begin altijd samen als dat mogelijk is. Ik zoek mogelijkheden om elkaar te laten beluisteren in wederzijds respect. Ik ga ervan uit dat elke partner 50% van de verantwoordelijkheid draagt voor wat er goed of fout zit. Ik houd me niet bezig met oordelen, maar wel met hoe je elkaar beter kan verstaan. Indien nuttig, reik ik behulpzame communicatietechnieken aan. Ik geef ook een belangrijke plaats aan wat er goed is in een relatie.

  Vaak ligt een bron van een bepaalde reaktie in het verleden van één van de partners, en dan doe ik in feite persoonlijke psychotherapie met één persoon, in aanwezigheid van de partner, die dan een soort getuige is van dat proces. Dit leidt vaak tot groter begrip en relativering van de negatieve werking van het reactiepatroon.

 5. Als ik besluit in therapie te gaan, hoe lang duurt dat dan bij benadering?
  Dit is een vraag die alleen maar individueel beantwoord kan worden. Studies hebben uitgewezen dat de beste voorspellende factor van de lengte van therapie de persoonlijke verwachting van de cliënt is.

  Enkele mogelijke scenario's:

  • Sommige cliënten die niet in zware krisis zitten komen een keer of vier vijf om zicht op te krijgen op een probleem waar ze akuut mee worstelen.

  • Anderen voelen zich geremd in het leven door iets dat hen al parten speelt vanuit hun jeugd. Ze wensen dieper op hun levensvragen in te gaan en engageren zich voor langdurige therapie. Vaak komen deze mensen gedurende een jaar of anderhalf, soms twee, om de twee weken terug.

  • Sommige cliënten wensen helemaal niet diep te graven, maar wel iets te veranderen aan wat er in hun leven gebeurt. We werken dan "hier en nu" met wat er zich voordoet in de therapeutische relatie. Dit is een even krachtige ingang. Het is niet voor iedereen nuttig om naar het verleden te gaan.

  • Soms ervaart iemand een dringend probleem en komt hij/zij wekelijks gedurende een kortere periode van een maand of twee. Wanneer de druk van de ketel is, gaan we over op een rustiger ritme van om de twee of drie weken.

  • Na een geslaagde werkperiode wordt er stilaan afgebouwd. Soms laten we dan iets meer tijd tussen de sessies, om de drie of vier weken, later om de zes weken, tot de cliënt kiest om zelf te bellen voor een afspraak indien daar nood aan is.

  • Sommige cliënten maken gebruik van een therapeut "à la carte". Ze bellen wanneer ze behoefte hebben, en hernieuwen de afspraak niet aan het eind van een sessie. Ook dit is een perfekt mogelijke werkvorm.

  • Zoveel cliënten, zoveel werkvormen dus...

 6. Is het goed of juist niet dat er veel tijd tussen twee sessies zit?
  Ook de tijd doet zijn werk... Elke dag een sessie kan je niet onmiddellijk gelukkig maken. Integendeel, meestal levert het niets op behalve een hoge rekening. Voldoende tijd tussen de sessies laat dingen bezinken. Je komt weer tot rust, en dat is nodig, want therapie kan ook veel stof in je leven laten opdwarrelen.

  Vier weken tussen twee sessies kan perfekt, zeker in de afbouwperiode, maar voor een intense goede werktherapie ervaar ik twee, drie weken als een goed ritme waarbij ik de draad ook niet verlies. Vier weken voel ik vaak aan als "sporadisch".

 7. Is een regelmatige spreiding van de sessies belangrijk?
  Regelmaat kan helpen, en geeft een veilig ritme, maar het is geen prioriteit.

 
       
 
[Home] [Wie ik ben] [Afspraak] [In Therapie]
[Faq] [Links] [Contact] [Film] [Zendo] [Schrijfsels]